0
Няма продукти в кошницата!
Обнови

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „СПА ТРЕЙД” ЕООД
за ползване на интернет магазина http://www.kozmetikabg.eu и за извършването на покупки на стоки през него

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СПА ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 117677901, със седалище и адрес на управление: гр. Русе ул. Доростол №83, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин http://www.kozmetikabg.eu, наричан по-долу САЙТ

Чл. 2. (1) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на електронния магазин е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(2)  Потребителят в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта създава необорима презумпция, че:

 1. Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
 2. Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: СПА ТРЕЙД ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Доростол №83;
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. Лъвски рид №14;
 4. Данни за кореспонденция: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. телефон: 0878436610 .
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 117677901. Регистриран като администратор на личните данни с идент. номер:
 6. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519
факс 02/91-53-525
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

6.2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел. 02/933 0565, факс 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

6.3. Комисия за защита на конкуренцията
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавена стойност № BG117677901.

Платформа за онлайн решаване на спорове

III.ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА:

Чл. 4. (1) Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.kozmetikabg.eu, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки, включително:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да подават поръчки за покупка като “гости” на Сайта, без предварително създване на клиентски профил
 3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Сайта
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Сайта;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. 

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия.

(4) Артикулите, за които не е посочена цена, са част от нашия продуктов каталог и посочването на техните характеристики не представлява предложение за продажба. В случай на проявен интерес относно тяхното закупуване, Ползвателят следва да отправи искане за допълнителна информация относно наличност, цена и срок на доставка. Искането може да бъде отправено на посочените в настоящите Общи условия контакти на Доставчика.

(5) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.

(6) Цените по ал. 3 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени. За поръчка на стоки за професионална употреба на стойност над 150 лв. доставката е безплатна. За поръчки на стоки за домашна грижа на стойност над 200 лева, доставката е безплатна.

Чл.5. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл.6. (1) За да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Купи", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 (6) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово) или при тяхната доставка.
 (2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика.

 (3) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Спиди”АД или " Еконт" АД в зависимост от това, с коя от двете фирми сте избрали да Ви изпратим стоките чрез наложен платеж и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 4, ал.5 от настоящите Общи условия. 

 (4) В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е от 3 до 7 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.

 (5) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми, в случай че има такива, в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 (6) Минимална сума за поръчка : 40,00 лв.

V. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 7 Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

Чл. 8 Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

Чл. 9 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

 • Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
 • Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
 • Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др.подобни.
 • Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
 • Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
 • Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. (Наричани по-долу “Ползватели-потребители”)
Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта, с изключение на разходи за доставка.

(3) Стойността на транспортните разходи, не са включени в цената на стоките и се определят от Общите условия на куриерските фирми, с които Потребителят е избрал начина на доставка. За поръчки на стойност над 200 лв. - безплатна доставката за цялата страна.

(4) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 12. (1)Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба. – Проложение №1 към настоящите Общи условия.

Чл. 13. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по чл.9 от Общите условия. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по чл.9

Чл. 14 Бисквитки

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уеб сайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Бисквитките, които използваме, са такива запазващи информация за настойките на достъпност на сайта,  което значи - размер на шрифта, цветова тема, форматиращи кода стилове. Бисквитките, които използваме за контрол на вида на сайта, са такива осигуряващи достъп на хора в неравностойно положение и важат докато не бъдат изключени от съответната опция. Също така използваме и сесиини бисквитки, за да не се налага логването ви всеки път когато смените текуща страница от сайта.

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

VII. ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15 (1) Доставчикът полага грижи за защита на личните данни на ползвателите, които са му станали известни при попълване на регистрацията в сайта, или при извършване на поръчка без регистрация. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

(2) Доставчикът обработва личните данни на ползвателите за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки. В случай, че Доставчикът информира Ползвателя относно продуктите си (чрез изпращане на търговско съобщение), което бъде счетено за директен маркетинг, субектът на лични данни може по всяко време да възрази срещу обработване на данните му за директен маркетинг, като в този случай директният маркетинг спрямо него ще бъде преустановен.

(3) Субектът на лични данни има право на коригиране на личните му данни, които се съдържат в регистрирания профил, както и право да поиска изтриване на профила, заедно с всички събрани лични данни.

(4) Доставчикът може да предостави лични данни на Ползвателя на упоменатите в настоящите общи условия куриерски дружества - единствено за целите на доставяне на направената от Ползвателя поръчка.

(5) Доставчикът следва принципа на "точност" при обработването на лични данни, предвид което по всяко време може да помоли Ползвателя да потвърди достоверността на заявените от него лични данни.

(6). Освен за обработване на поръчките, предоставените от Ползвателя лични данни могат да бъдат използвани още за комуникиране относно поръчки, продукти, препоръки относно поръчки и продукти, както и отправяне на промоционални оферти.

(7) Доставчикът никога няма да иска информация за паролата на регистрирания от Ползвателя акаунт на сайта! Моля, не откликвайте на подобни искания, а ги игнорирайте и се обръщайте към Доставчика.

Чл. 16 Доставчикът си запазва правото да закрие (изтрие) акаунт, и/или да анулира поръчки. Освен това, сайтът може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта, или въвеждане на нови фунционалности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:

 а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките;

 или

 б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име,  настоящ адрес , телефонен номер,  и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В този случай, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Независимо кой начин на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (представляващ Приложение № 2 към Общите условия на СПА ТРЕЙД ЕООД за ползване на интернет магазина.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва само по банков път.

СПА ТРЕЙД ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

 1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките  към физическия ни магазин в гр. София, ж.к. Манастирски ливади-запад, ул.Лъвски рид 14, от където е тръгнала стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от СПА ТРЕЙД ЕООД.

За Ваше улеснение, можете да проверите вероятните преки разходи за връщане на стоката с куриерска фирма или чрез услугите на Български пощи ЕАД на следните линкове:

Куриерска фирма “Спиди”

Куриерска фирма “Еконт”

Освен услугите на горните фирми, за връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите и на която и да е друга лицензирана куриерска фирма.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: СПА ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 117677901, със седалище и адрес на управление: България, гр. Русе, ул. Доростол 83,  еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0878436610 .

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*…….

– Име на потребителя/ите…………

– Адрес на потребителя/ите…………

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата…………

/Ненужното се зачертава./

icon1 Безплатна доставка при поръчка над 200 лв.

icon1 Общи условия за ползване на електронен магазин

icon3 Условия на доставка

 

   icon map pin Русе, ул. Алеи Възраждане 38

   icon mobile 0878 436627

   icon email spa_trade1@abv.bg

Top